Competentiegericht leren

Een belangrijk uitgangspunt in onze trainingen is het Competentiegericht leren. Het woord ‘competentie’ heeft verschillende betekenissen. 

competentie

Wij zien competenties als een specifieke combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden, houding en persoonlijke eigenschappen.
Competenties zijn zichtbaar in de dagelijkse (werk)praktijk. In onze trainingen geven we dan ook aandacht aan al deze factoren. Waarmee we de kans op succes vergroten.